Hvad betyder bæreevne?

low-BE

Lav bæreevne – 20g dun

high-BE

Høj bæreevne – 20g dun

Bæreevnen er et udtryk for dunenes isoleringsevne og kvalitet. En høj bæreevne betyder at dunene er lette, luftige og isolerer godt fordi de indeholder meget luft – det er netop dunenes stillestående luft som holder på kropsvarmen. Jo dårligere kvalitet dun, og jo flere fjer, jo lavere bære- og isoleringsevne.

Dun fra edderfugle har den bedste isoleringsevne, dernæst dun fra gæs og til sidst dun fra ænder. Men kig på deklarationen, for ”andedun bæreevne 10” er af bedre kvalitet end ”gåsedun bæreevne 8”.

Gode råvarer vil, hvis de behandles korrekt, kunne bevare deres bæreevne igennem mange år. Der er mange trin i fremstillingsprocessen som kan forringe fyldet, hvilket helt klart er noget vi har i tankerne, når vi vasker, tørrer og sorterer, for derefter at fylde, lukke og pakke vores Ringsted Dun puder og dyner.