Gæs

Fordi dyrplageri er en plage

Ringsted Dun har respekt for dyr og kan under ingen omstændigheder acceptere plukning af levende fugle! Netop derfor skal vores leverandører aflevere skriftlig garanti for at fyldet ikke kommer fra levende dyr.

Som dedikeret medlem af den tværfaglige organisation EDFA (European Down & Feather Association), er vi med til at fremme dyrevelfærden og forbrugernes interesser. I 2010 forpligtede medlemmerne sig således til at overholde et krav om sporbarhed og et adfærdskodeks, hvormed der sættes hårdt ind mod dyrplageri og såkaldt ”levende pluk”. Via systematisk registrering kan dunene nu spores helt tilbage til kødleverandøren, og oplysningernes rigtighed kontrolleres regelmæssigt af neutrale eksperter. Vi henviser i øvrigt til EDFA’s egen hjemmeside: www.edfa.eu

Dun og fjer i Ringsted Dun produkterne kommer udelukkende fra Europa

Vores dun og fjer kommer udelukkende fra Europa og er derfor underlagt den strengeste dyreværnslovgivning i verden. For at kunne verificere at vi overholder de europæiske dyrevelfærdsnormer, har vi indført et komplet Traceability System (sporingssystem). Dette system pålægger os at dokumentere hvor fyldet er købt, hvor råvarerne stammer fra, hvordan de er ankommet til virksomheden, og hvorledes de er blevet anvendt. Fyldet er et biprodukt af fødevareindustrien og købes direkte fra slagterierne, og det er via omfattende overvågning nu muligt at følge sendingerne fra start til slut. Ved kun at købe europæisk, får vi desuden veterinærcertifikater der dokumenterer at dyrene er korrekt behandlet under opvækst og slagtning.

Film om sporbarhed