Vad är bärighet?

low-BE

Låg bärighet – 20g dun

high-BE

Hög bärighet – 20g dun

Bärigheten anger dunets isoleringsförmåga och kvalitet. En hög bärighet innebär att dunet är lätt, luftigt och isolerar bra eftersom det innehåller mycket luft – det är just den stillastående luften i dunet som bevarar kroppsvärmen. Ju sämre kvalitet det är på dunet och ju fler fjädrar det innehåller, desto sämre bärighet och isoleringsförmåga.

Dun från ejdrar har bäst isoleringsförmåga, sedan kommer dun från gäss och slutligen dun från änder. Men titta på deklarationen – ”anddun bärighet 10” är av bättre kvalitet än ”gåsdun bärighet 8”.

Bra råvaror kan, under förutsättning att de behandlas korrekt, bevare sin bärighet under många år. Det finns många steg i tillverkningsprocessen som kan försämra fyllningen, vilket vi naturligtvis har i åtanke när vi tvättar, torkar och sorterar dun och fjädrar – för att sedan fylla, försluta och förpacka våra kuddar och täcken från Ringsted Dun.