Etik och djurskydd – det är vårt ansvar

I vår värld är god sömn av största vikt, men med det sagt kommer vi inte sovande till vår produktion av täcken och kuddar. Dun och fjädrar av hög kvalitet spelar en stor roll hos oss, men det är lika viktigt varifrån stoppningen kommer. Med andra ord är etik och djurskydd avgörande faktorer i vårt företag.

Först och främst strävar vi alltid efter att vara ett ansvarsfullt företag. Från dun till kund. Och från leverantör till medarbetare. Det handlar om att sätta ribban högt. Då får man täcken och kuddar av allra högsta kvalitet – det är vår erfarenhet.

På Ringsted Dun väljer vi därför att arbeta utifrån de tuffaste kvalitetsnormerna – det är vad vi kallar produktion under ansvar. Vi kontrollerar ständigt våra leverantörer och testar kvaliteten på dun och fjädrar i vårt eget certifierade laboratorium och vi synas dessutom själva i sömmarna av andra tredje parts-kontrollorgan. Detta känns allra bäst för oss. Det innebär att vi kan leverera god kvalitet hela vägen – från dun till täcke.

Här har vi listat de viktigaste åtgärdsområdena så att du kan se hur vi hanterar just etik och djurskydd i vår produktion av kvalitetskuddar och -täcken.

Gäss

Bättre djurskydd

På Ringsted Dun är vi väldigt måna om djurens välbefinnande. Vi förespråkar också användning av alla resurser som finns hos de djur som slaktas. Därför är dunet och fjädrarna vi använder en biprodukt från livsmedelsindustrin så att ingenting går till spillo. Stoppningen köps direkt från slakterierna och via omfattande övervakning kan man följa alla våra leveranser från början till slut. Därför vet vi med säkert att dunet och fjädrarna vi använder uteslutande kommer från Europa, där produktionen sker enligt världens strängaste djurskyddslagstiftning.

På Ringsted Dun har vi klara åsikter om djurplågeri, vilket vi inte accepterar under några omständigheter. Dunet och fjädrarna vi använder är restavfall från köttindustrin som förädlas till täcken och kuddar. Det innebär att dunet och fjädrarna i våra produkter inte plockas från levande djur. All stoppning till våra kuddar och täcken kommer från slakterier, vilket innebär att stoppningen inte plockas från exempelvis levande gäss eller myskänder – ett område som granskas av tredje part för både din och vår skull.

Större spårbarhet

För dig som kund innebär det att du garanteras att djuren behandlas korrekt under såväl uppväxt som slakt. Det tycker vi är viktigt. För att garantera och kontrollera att vi följer de europeiska djurskyddsnormerna har vi infört ett spårningssystem som kan dokumentera var vår stoppning har köpts in, varifrån råvarorna kommer, hur de har kommit fram till företaget och hur de har använts.

Som hängiven medlem i den tvärvetenskapliga organisationen EDFA (European Down & Feather Association) bidrar vi till att främja djurskydd och konsumentintressen. Vi har således åtagit oss att uppfylla ett spårbarhetskrav och en uppförandekod som vidtar kraftfulla åtgärder mot djurplågeri och så kallat ”levandeplockat”. Genom systematisk registrering kan dunet spåras ända tillbaka till leverantören och informationens korrekthet kontrolleras regelbundet av den granskande tredje parten. Läs mer om vårt arbete med att förbättra djurskyddet på EDFA:s webbplats: www.edfa.eu.

Mer hållbarhet

På Ringsted Dun arbetar vi ständigt med att minska vår klimatpåverkan och därmed utnyttja våra resurser på ett mer effektivt sätt. Stora delar av våra produkter är tillverkade av hållbara och miljövänliga naturmaterial. I princip skulle du kunna lämna ditt duntäcke från Ringsted Dun i naturen och då skulle det med tiden brytas ner till fullo. Vi rekommenderar förstås inte att du gör det, då en hållbar avfallshantering också är väldigt viktigt för oss.

Vi strävar också efter att bli mer hållbara i vår produktion. Vår förbrukning av vatten och energi varierar beroende på hur mycket vi har att göra. Vi inför ständigt nya åtgärder som säkerställer en lägre förbrukning av bland annat vatten, naturgas och el. På så sätt får vi en ännu lägre koldioxidförbrukning.

På Ringsted Dun arbetar vi också målmedvetet med FN:s globala mål. Genom vårt medlemskap i amfori BSCI hjälper vi till att stödja FN:s globala mål hos våra utländska leverantörer och samarbetspartner med fokus på bland annat jämställdhet och bättre arbetsförhållanden och -villkor.

Ringsted Dun

Bättre arbetsförhållanden

I vår produktion av kuddar och täcken ska alla djur må bra. Samma sak gäller för alla inblandade människor. Det är självklart för oss. Därför är vi som danskt företag medlem i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en europeisk organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leveranskedjan.

amfori BSCI bygger på normer som består av elva punkter inom sociala, etiska och miljörelaterade frågor – en etisk uppförandekod som innehåller mänsklig och miljömässig hänsyn. amfori BSCI-deltagarna stödjer denna kod, strävar efter förbättrade arbetsvillkor och bekämpar barnarbete, diskriminering och tvångsarbete.

amfori BSCI är också medlem i organisationen FN:s Global Compact vars syfte är att främja företags sociala engagemang och ansvar. Du kan läsa mer om amfori BSCI på: www.amfori.org

Ringsted Dun is a member of amfori BSCI
Ringsted Dun is a member of amfori BSCI

Optimal märkning

Vad kan jag göra som kund för att ta hänsyn till etik och djurskydd nästa gång jag köper ett nytt täcke eller kudde? Det är en riktigt bra fråga – en fråga som vi hoppas att många konsumenter ställer sig innan de köper ett nytt täcke eller en ny kudde. ”Kontrollera märkningen” är det enkla svaret från oss. Om ditt täcke eller kudde har nedanstående märkningar på etiketten är du på rätt väg – även när det gäller etik och djurskydd.
Läs mer om alla våra märkningar här.