Hitta rätt i märkesdjungeln

OEKO-TEX® Standard 100, Klass 1

OEKO-TEX® Standard 100 är en internationell, frivillig kontroll av textilier – syftet är att minimera globala skillnader avseende miljölagstiftning och för att ha en gemensam utgångspunkt vid bedömningen av potentiellt hälsovådliga ämnen. OEKO-TEX® Association testar innehållet av kemiska ämnen som kan – eller misstänks kunna – skada kroppen.
OEKO-TEX® Standard 100 är indelat i fyra produktklasser, allt beroende på mängden tillåtna restkemikalier i den färdiga produkten. Klassificeringen framgår inte av märkningen, men Ringsted Dun har ändå valt att certifiera i enlighet med de strängaste kraven i klass I, vilket innebär att produkterna kan rekommenderas till barn under 3 år.
Klass I-standarden har mycket låga gränsvärden gällande innehåll av bl.a.

  • Formaldehyd (kan orsaka allergi)
  • Tungmetaller (kan orsaka eksem, skada inre organ och centrala nervsystemet)
  • Pesticider (kan påverka nervsystemet, skada inre organ och fortplantningsförmågan
  • Aromatiska kolväten (kan orsaka parfymallergi och påverka nervsystemet)
Downafresh Greenline

Downafresh Greenline

Downafresh Greenline garanterar att produkten innehåller fullständigt rena dun/fjädrar. Råfjädrarna tvättas i enlighet med de strängaste kraven i Europa och torkas i mer än 100°C, därmed säkerställer man att alla spår av H5N1-stammen (fågelinfluensa), keratin (fjäll från dun och fjädrar), bakterier och svamp, tvålrester och andra organiska rester avlägsnas.

NOMITE

NOMITE kommer från engelskans – no mite – som direkt översatt beyder inga kvalster.

NOMITE är konsumentens garanti för att dunprodukten inte kan innehålla kvalster. Det fjäder- och duntäta tyget är så tätt i väven att kvalstren inte kan tränga igenom tyget.

Det är en seglivad myt att dun och fjädrar orsakar allergiska reaktioner, vetenskapliga studier pekar ut kvalster som den främsta orsaken till allergi i ett sovrum. Eftersom dunprodukter kan tvättas vid 60°C – just den temperatur som krävs för att döda bakterier och kvalster – kan även allergiker tryggt köpa dunprodukter. Kom ihåg att titta efter NOMITE-logotypen.

Dun & Fjädrar – Klass 1

Dun och fjädrar kan indelas i 3 klasser enligt EN12934-normen. Ringsted Duns produkter klassificeras enligt klass 1, vilket innebär att alla dun och fjädrar är nya och av högsta kvalitet.

De övriga 2 klasserna graderar kvaliteten nedåt. Om det inte finns någon ”klass” på varudeklarationen kan det handla om en klass 3-produkt. I denna klass tillåter man exempelvis 15 % begagnade dun (dun från ”gamla” kuddar/täcken) samt främmande material.

Kontrollera alltid att din produkt är märkt med ”klass 1” – då är du säker på att den innehåller nya, härliga dun.