Top-MadeinDenmark

“Made in Denmark” vad betyder det?

Made-in-Denmark-birgitMed en enkel märkning på våra produkter vänder vi fokus mot fördelarna med att köpa danska produkter – hög och prisvärd kvalitet, anständiga arbetsvillkor samt respekt för miljö och djurskydd. Med märkningen “Made in Denmark” vill vi understryka att vi känner djup respekt för traditionellt, danskt hantverk i vår produktion, hantverket är en viktig parameter för att bevara täckenas och kuddarnas höga kvalitetsnivå.

“Made in Denmark” är:

  • Garanti för kvalitet
  • Närbelägen service
  • Deklarationer som håller det som utlovas
  • Visshet om att minimilöner och arbetsmiljö efterlevs
  • Anständiga förhållanden avseende miljö, djurskydd, mänskliga rättigheter och arbetsplatsförhållanden
  • Kortare transporter och lägre CO2 belastning