För att djurplågeri är en plåga

Ringsted Dun respekterar djuren och kan under inga omständigheter acceptera att levande fåglar plockas! Av den anledningen måste våra leverantörer skriftligt garantera att fyllningen inte kommer från levande djur.

Som hängiven medlem i den tvärvetenskapliga organisationen EDFA (European Down & Feather Association) bidrar vi till att främja djurskyddet och konsumenternas intressen. Under 2010 förband sig medlemmarna att uppfylla kraven gällande spårbarhet och en uppförandekod där man sätter hårt mot hårt när det gäller djurplågeri och plockning av levande fåglar. Genom systematisk registrering kan dunet nu spåras ända tillbaka till köttleverantören, informationens riktighet kontrolleras regelbundet av neutrala experter. För mer information hänvisar vi till EDFA’s egen hemsida: www.edfa.eu

Våra dun och fjädrar kommer uteslutande från Europa

Våra dun och fjädrar kommer uteslutande från Europa och omfattas därför av den strängaste djurskyddslagstiftningen i världen. För att kunna verifiera att vi uppfyller de europeiska djurskyddsnormerna har vi infört ett komplett Traceability System (spårningssystem). Detta system kräver att vi dokumenterar var fyllningen är köpt, var råvarorna härstammar ifrån, hur fyllningen levererades till företaget samt hur fyllningen används. Fyllningen är en biprodukt från livsmedelsindustrin och köps in direkt från slakterierna, tack vare vår omfattande kontroll kan man följa försändelserna från början till slut. Genom att endast göra inköp i Europa erhåller vi dessutom veterinärattester som dokumenterar att djuren behandlas korret under uppfödning och slakt.

Film om spårbarhet