Vi tänker – på dig och omvärlden

Det enklaste är att tillverka så mycket som möjligt, så billigt som möjligt – utan att tänka på konsekvenserna. Väljer man denna strategi måste man vara bra på att ljuga och ignorera sina egna moraliska invändningar. Hos Ringsted Dun har vi valt den motsatta vägen och rör oss inom de strängaste kvalitetsnormerna – helt frivilligt och helt övertygade om att det är det enda rätta. Vi kan då öppet och ärligt berätta om våra produkter. Det är trots allt trevligare att sälja något man brinner för och något man är stolt över. Vi håller våra leverantörer kort, testar kvaliteten i eget laboratorium och kontrolleras själva av bl.a. Teknologisk Institut.

Tycker folk att det spelar någon roll? Absolut, allt pekar på att ett etiskt hänsynstagande har stor betydelse. Vi kompromissar inte och det gör lyckligtvis inte våra kunder heller. Som konsument bombarderas man av erbjudanden och allt för sällan har man tid att på ett noggrant sätt kontrollera marknaden innan sitt inköp. Man måste alltså kunna lita på producenten och på att innehållet motsvarar förväntningarna. Detta gäller naturligtvis även när man ska köpa täcken och kuddar. Gör dig själv en tjänst – titta efter märkningarna. Ett rent samvete ger bättre sömn.

Produktion under ansvar – med respekt för världen och livet.

Nyckelorden är: djurskydd, mänskliga villkor, miljö och hälsa.