För att det känns bra att göra något för andra

Som danskt företag är vi medlem i BSCI (Business Social Compliance Initiative), en europeisk organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leveranskedjan.

BSCI baseras på en uppförandekod, BSCI Code of Conduct, som består av 11 punkter gällande sociala, etiska och miljömässiga förhållanden – en etisk affärskodex som innehåller mänskliga och miljömässiga hänsynstaganden. BSCI-deltagarna stödjer denna uppförandekod och strävar efter att förbättra arbetsvillkoren och motarbetar barnarbete, diskriminering och tvångsarbete.

BSCI är dessutom medlem av organisationen FN Global Compact vars syfte är att främja företagens sociala engagemang och ansvar. Du kan läsa mer om BSCI på: www.amfori.org