Hitta rätt i märkesdjungeln

Oekotex logo

STANDARD 100 by OEKO-TEX® Klass 1

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är en internationell, frivillig kontroll av textilier – syftet är att minimera globala skillnader avseende miljölagstiftning och för att ha en gemensam utgångspunkt vid bedömningen av potentiellt hälsovådliga ämnen. OEKO-TEX® Association testar innehållet av kemiska ämnen som kan – eller misstänks kunna – skada kroppen.
STANDARD 100 by OEKO-TEX® är indelat i fyra produktklasser, allt beroende på mängden tillåtna restkemikalier i den färdiga produkten. Klassificeringen framgår inte av märkningen, men Ringsted Dun har ändå valt att certifiera i enlighet med de strängaste kraven i klass I, vilket innebär att produkterna kan rekommenderas till barn under 3 år.
STANDARD 100 by OEKO-TEX® Klass I-standarden har mycket låga gränsvärden gällande innehåll av bl.a.

  • Formaldehyd (kan orsaka allergi)
  • Tungmetaller (kan orsaka eksem, skada inre organ och centrala nervsystemet)
  • Pesticider (kan påverka nervsystemet, skada inre organ och fortplantningsförmågan
Downafresh® greenLine

Downafresh® greenLine

Downafresh® greenLine är din garanti för en ren kvalitetsprodukt som tillverkas i enlighet med de strängaste tvättkraven i Europa. Detta innebär att råa fjädrar tvättas tills de uppfyller de höga hygienkraven och sedan torkas vid mer än 100 ° C. Detta garanterar avlägsnande av: H5N1 (fågelinfluensa), keratin (våg från dun och fjädrar), bakterier, mögel, tvålrester och andra organiska rester.

Användare av varumärket Downafresh® greenLine måste regelbundet inspektera sina produkter av ett oberoende testlaboratorium för att säkerställa att hygieniska, rena och miljövänliga krav uppfylls. Endast rengöringsmedel bör användas för att bevara miljön och naturens fyllmedel.

NOMITE

NOMITE

NOMITE kommer från engelskans – no mite – som direkt översatt beyder inga kvalster.

NOMITE är konsumentens garanti för att dunprodukten inte kan innehålla kvalster. Det fjäder- och duntäta tyget är så tätt i väven att kvalstren inte kan tränga igenom tyget.

Det är en seglivad myt att dun och fjädrar orsakar allergiska reaktioner, vetenskapliga studier pekar ut kvalster som den främsta orsaken till allergi i ett sovrum. Eftersom dunprodukter kan tvättas vid 60°C – just den temperatur som krävs för att döda bakterier och kvalster – kan även allergiker tryggt köpa dunprodukter. Kom ihåg att titta efter NOMITE-logotypen.

Dun klasse 1 logo

Dun & Fjädrar – Klass 1

Dun och fjädrar kan indelas i 3 klasser enligt EN12934-normen. Ringsted Duns produkter klassificeras enligt klass 1, vilket innebär att alla dun och fjädrar är nya och av högsta kvalitet.

De övriga 2 klasserna graderar kvaliteten nedåt. Om det inte finns någon ”klass” på varudeklarationen kan det handla om en klass 3-produkt. I denna klass tillåter man exempelvis 15 % begagnade dun (dun från ”gamla” kuddar/täcken) samt främmande material.

Kontrollera alltid att din produkt är märkt med ”klass 1” – då är du säker på att den innehåller nya, härliga dun.