Cookie- och integritetspolicy

Introduktion

Här kan du läsa vår cookie- och integritetspolicy. När du besöker vår webbplats, samlas det in uppgifter om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll. Om du inte vill att uppgifter ska samlas in, bör du radera dina cookies och undvika fortsatt användning av webbplatsen. Längre ner på denna sida, specificerar och klargör vi vilka informationer som samlas in, dess syften och vilka tredjeparter som har åtkomst till dem – se här.

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är alla slags informationer, som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig. När du nyttjar vår webbplats, samlar vi in och behandlar en rad olika sådana informationer. Detta görs t.ex. vid allmän åtkomst av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, vid övrigt bruk av tjänster eller när du utför köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska platser och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv uttrycker samtycke och själv anger informationer behandlas dessutom: Namn, e-postadress och adress. Detta är oftast i samband med anmälan till vårt nyhetsbrev eller vid deltagande i tävlingar på vår webbplats eller på våra sociala medier (däribland Facebook).

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot, att dina uppgifter genom olyckshändelse eller på ett otillåtet sätt raderas, offentliggörs, går förlorade, ändras eller kommer till kännedom för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen. Om en händelse mot förmodan inträffar som innebär att vi inte kan garantera denna säkerhet, kommer vi att informera dig snarast möjligt om utsträckningen och hur detta påverkar dina data.

Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har störst sannolikhet för att vara relevanta för dig, samt för att kunna tillhandahålla dig de tjänster du har efterfrågat, som t.ex. att skicka dig ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tidsperiod, som enligt lagstiftning är tillåten, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på uppgifternas karaktär, och syftet med lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationer raderas. Alla dina data raderas när du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev.

Vidarebefordran av uppgifter

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och ev. klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment m.m. vidarebefordras till tredjeparter i den utsträckning uppgifterna är kända av oss. Uppgifterna används till att målinrikta annonser och till att framställa statistik för att förbättra innehållskvaliteten på vår webbplats. Du kan se vilka tredjeparter vi använder oss av, längre ner på denna sida under ”cookies”.

Vi använder oss av en rad olika tredjeparter för lagring och behandling av data. Dessa tredjeparter behandlar uteslutande uppgifterna å våra vägnar, och får inte använda dem till egna ändamål.
Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-postadress m.m. får bara ske, om du ger samtycke till det. Vi använder bara databehandlare inom EU eller i länder, som kan erbjuda ett fullvärdigt skydd åt dina uppgifter.

Insyn och klagomål

Du har rätt till att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst göra invändning mot att uppgifterna används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att personuppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga, har du rätt till att få dem korrigerade eller raderade. Du kan kontakta oss ang. ovanstående på: info@ringsted-dun.dk. Om du vill lämna klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du också ta kontakt med din nationella datamyndighet (Datainspektionen).

Utgivare och personuppgiftsansvarig

Webbplatsen ägs och publiceras av:
Ringsted Dun A/S (DYKON A/S)
Kongsbjerg 15
6640 Lunderskov
+45 7684 0300
info @ ringsted-dun.dk
VAT: DK19778983

Uppdaterad 01 Oktober 2021

Cookies