Ringsted Dun historia

Om Ringsted Dun

Historien om Ringsted Dun börjar i den lilla staden Ringsted. Det var här som Ringsted Fjerfabrik grundades 1947 som ett dotterbolag till Ringsted Andels-Fjerkræslagteri (1932-1980), syftet var att avsätta och vidareförädla dun och fjädrar från slakteriet samt tillverka kuddar och täcken.

Mer än 70 år har passerat och idag är Ringsted Dun ett respekterat varumärke, känt för att tillverka täcken och kuddar av högsta kvalitet. Vi känner djup respekt för vårt hantverk och våra traditioner och lägger fokus på det vi är bäst på, samtidigt som vi utvecklar och förfinar med stort hänsynstagande till både djur och människor.

Hur tillverkads Ringsted Dun täcken och kuddar?

Kom bakom fasaden och se hur ditt nya Ringsted Dun täcke och kuddar tillverkads.

Ringsted Duns historia

1947
Ringsted Fjerfabrik grundas som ett dotterbolag till Ringsted Andels-Fjerkræslagteri med syftet att avsätta och vidareförädla dun och fjädrar från slakteriet.
Företaget växte snabbt och blev snart näst störst inom branschen.

1957
Ringsted Fjerfabrik övertar madrassfabriken ROYAL. Madrassfabriken flyttas till Ringsted där man nu även tillverkar ullmadrasser, springmadrasser och sovrumsmöbler.

1970
Madrassproduktionen avvecklas och madrassfabriken ROYAL läggs ner. Fabriken i Ringsted fokuserar härefter på förädling av fjädrar samt produktion av duntäcken och dunkuddar.

1971
Danpo etableras som en fusion mellan landets 4 största fjäderfäslakterier, härunder Ringsted Andels-Fjerkræslagteri. Ringsted Fjerfabrik blir därmed en del av koncernen.

1980
Fjäderfäslakteriet i Ringsted stängs och man fokuserar nu på förädling av inköpta fjädrar samt produktion av duntäcken och dunkuddar.

2003
Ringsted Fjerfabrik säljs till Lunderskov Fjerfabrik och fortsätter därefter under namnet Ringsted Dun.

2017
Ringsted Dun har 70 års jubileum.