Dansk kvalitet sedan 1947

Historien om Ringsted Dun börjar i den lilla staden Ringsted. Det var här som Ringsted Fjerfabrik grundades 1947 som ett dotterbolag till Ringsted Andels-Fjerkræslagteri (1932-1980), syftet var att avsätta och vidareförädla dun och fjädrar från slakteriet samt tillverka kuddar och täcken.

Mer än 70 år har passerat och idag är Ringsted Dun ett respekterat varumärke, känt för att tillverka täcken och kuddar av högsta kvalitet. Vi känner djup respekt för vårt hantverk och våra traditioner och lägger fokus på det vi är bäst på, samtidigt som vi utvecklar och förfinar med stort hänsynstagande till både djur och människor.

Hur man producerar Ringsted Dun täcken och kuddar

Tillverkad i Danmark

Alla täcken och kuddar från Ringsted Dun produceras i Jyllands stad, Lunderskov, Danmark. Det är det vi är stolta över!

Det är danska händer som har gjort din nya täcke och kudde från insidan till utsidan. För att säkerställa att kvaliteten förblir bäst följs din täcke och kudde under hela processen av vår kompetenta personal.

Genom att köpa produkter som är tillverkade i Danmark hjälper du till att bevara och utveckla danska jobb, samt säkerställa korrekta förhållanden kring miljön, djurens välbefinnande, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden.

Dessutom är det bra för miljön och koldioxidbelastningen att ha en kortare transporttid från fabrik till konsument.

Ringsted Dun Made in Denmark

Ringsted Duns historia

Ringsted Dun Historie 1947

Ringsted Fjerfabrik grundas som ett dotterbolag till Ringsted Andels-Fjerkræslagteri med syftet att avsätta och vidareförädla dun och fjädrar från slakteriet.

Företaget växte snabbt och blev snart näst störst inom branschen.

Ringsted Fjerfabrik övertar madrassfabriken ROYAL. Madrassfabriken flyttas till Ringsted där man nu även tillverkar ullmadrasser, springmadrasser och sovrumsmöbler.

Ringsted Dun Historie 1957
Ringsted Dun Historie 1970

Madrassproduktionen avvecklas och madrassfabriken ROYAL läggs ner.

Fabriken i Ringsted fokuserar härefter på förädling av fjädrar samt produktion av duntäcken och dunkuddar.

Danpo etableras som en fusion mellan landets 4 största fjäderfäslakterier, härunder Ringsted Andels-Fjerkræslagteri.

Ringsted Fjerfabrik blir därmed en del av koncernen.

Ringsted Dun Historie 1971
Ringsted Dun Historie 1980

Fjäderfäslakteriet i Ringsted stängs och man fokuserar nu på förädling av inköpta fjädrar samt produktion av duntäcken och dunkuddar.

Ringsted Fjerfabrik säljs till Lunderskov Fjerfabrik (DYKON) och fortsätter därefter under namnet Ringsted Dun.

2003
Ringsted Dun Historie

Ringsted Dun har 70 års jubileum.

Ringsted Dun Etik

“Etik och djurskydd –
det är vårt ansvar”

CEO - Steffen Rathcke

Etik och djurskydd

I vår värld är god sömn av största vikt, men med det sagt kommer vi inte sovande till vår produktion av täcken och kuddar. Dun och fjädrar av hög kvalitet spelar en stor roll hos oss, men det är lika viktigt varifrån stoppningen kommer. Med andra ord är etik och djurskydd avgörande faktorer i vårt företag.

Först och främst strävar vi alltid efter att vara ett ansvarsfullt företag. Från dun till kund. Och från leverantör till medarbetare. Det handlar om att sätta ribban högt. Då får man täcken och kuddar av allra högsta kvalitet – det är vår erfarenhet.

På Ringsted Dun väljer vi därför att arbeta utifrån de tuffaste kvalitetsnormerna – det är vad vi kallar produktion under ansvar. Vi kontrollerar ständigt våra leverantörer och testar kvaliteten på dun och fjädrar i vårt eget certifierade laboratorium och vi synas dessutom själva i sömmarna av andra tredje parts-kontrollorgan. Detta känns allra bäst för oss. Det innebär att vi kan leverera god kvalitet hela vägen – från dun till täcke.

Här har vi listat de viktigaste åtgärdsområdena så att du kan se hur vi hanterar just etik och djurskydd i vår produktion av kvalitetskuddar och -täcken.

Bättre djurskydd

På Ringsted Dun är vi väldigt måna om djurens välbefinnande. Vi förespråkar också användning av alla resurser som finns hos de djur som slaktas. Därför är dunet och fjädrarna vi använder en biprodukt från livsmedelsindustrin så att ingenting går till spillo. Stoppningen köps direkt från slakterierna och via omfattande övervakning kan man följa alla våra leveranser från början till slut. Därför vet vi med säkerhet att dunet och fjädrarna vi använder uteslutande kommer från Europa, där produktionen sker enligt världens strängaste djurskyddslagstiftning.

På Ringsted Dun har vi klara åsikter om djurplågeri, vilket vi inte accepterar under några omständigheter. Dunet och fjädrarna vi använder är restavfall från köttindustrin som förädlas till täcken och kuddar. Det innebär att dunet och fjädrarna i våra produkter inte plockas från levande djur. All stoppning till våra kuddar och täcken kommer från slakterier, vilket innebär att stoppningen inte plockas från exempelvis levande gäss eller myskänder – ett område som granskas av tredje part för både din och vår skull.

Ringsted Dun Etik och djurskydd

Större spårbarhet
- din garanti för att djuren har behandlats korrekt

För dig som kund innebär det att du garanteras att djuren behandlas korrekt under såväl uppväxt som slakt. Det tycker vi är viktigt. För att garantera och kontrollera att vi följer de europeiska djurskyddsnormerna har vi infört ett spårningssystem som kan dokumentera var vår stoppning har köpts in, varifrån råvarorna kommer, hur de har kommit fram till företaget och hur de har använts.
Som hängiven medlem i den tvärvetenskapliga organisationen EDFA (European Down & Feather Association) bidrar vi till att främja djurskydd och konsumentintressen. Vi har således åtagit oss att uppfylla ett spårbarhetskrav och en uppförandekod som vidtar kraftfulla åtgärder mot djurplågeri och så kallat ”levandeplockat”. Genom systematisk registrering kan dunet spåras ända tillbaka till leverantören och informationens korrekthet kontrolleras regelbundet av den granskande tredje parten. Läs mer om vårt arbete med att förbättra djurskyddet på EDFA:s webbplats: www.edfa.eu.

Ringsted Dun Sustainability

Mer hållbarhet

På Ringsted Dun arbetar vi ständigt med att minska vår klimatpåverkan och därmed utnyttja våra resurser på ett mer effektivt sätt. Stora delar av våra produkter är tillverkade av hållbara och miljövänliga naturmaterial. I princip skulle du kunna lämna ditt duntäcke från Ringsted Dun i naturen och då skulle det med tiden brytas ner till fullo. Vi rekommenderar förstås inte att du gör det, då en hållbar avfallshantering också är väldigt viktigt för oss.

Vi strävar också efter att bli mer hållbara i vår produktion. Vår förbrukning av vatten och energi varierar beroende på hur mycket vi har att göra. Vi inför ständigt nya åtgärder som säkerställer en lägre förbrukning av bland annat vatten, naturgas och el. På så sätt får vi en ännu lägre koldioxidförbrukning.

På Ringsted Dun arbetar vi också målmedvetet med FN:s globala mål. Genom vårt medlemskap i amfori BSCI hjälper vi till att stödja FN:s globala mål hos våra utländska leverantörer och samarbetspartner med fokus på bland annat jämställdhet och bättre arbetsförhållanden och -villkor.

Bättre arbetsförhållanden

I vår produktion av kuddar och täcken ska alla djur må bra. Samma sak gäller för alla inblandade människor. Det är självklart för oss. Därför är vi som danskt företag medlem i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en europeisk organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leveranskedjan.

amfori BSCI bygger på normer som består av elva punkter inom sociala, etiska och miljörelaterade frågor – en etisk uppförandekod som innehåller mänsklig och miljömässig hänsyn. amfori BSCI-deltagarna stödjer denna kod, strävar efter förbättrade arbetsvillkor och bekämpar barnarbete, diskriminering och tvångsarbete.

amfori BSCI är också medlem i organisationen FN:s Global Compact vars syfte är att främja företags sociala engagemang och ansvar. Du kan läsa mer om amfori BSCI på: www.amfori.org

Ringsted Dun CSR