Det kan vara svårt att veta vad man ska leta efter när man behöver ett nytt täcke.
Vi har samlat mycket användbar information nedan som svarar på de vanligaste frågorna när du letar efter nya täcken och kuddar.

Allergivänliga täcken och kuddar

Många tror felaktigt att de är överkänsliga mot dun och fjädrar, men rent faktiskt är syndaren som regel de små och mycket irriterande kvalstren. Symptomen på kvalsterallergi påminner om dem man ser vid hösnuva och astma: svullna och kliande ögon, tilltäppt eller rinnande näsa, nysningar, hosta och/eller andningsbesvär.

Kvalstren har optimala förhållanden i sovrum med 17-32 °C och hög luftfuktighet och det är enzymer i deras avföring som framkallar allergi. Ett kvalster kan utsöndra exkrementer motsvarande 200 gånger dess vikt – per dygn.

Undvik kvalstren i ditt täcke och kudde

Hur gärna vi än vill kan vi inte utrota kvalstren i ditt sovrum. Däremot har vi sett till så att kvalstren inte kan komma in i varken täcke eller kudde – tyget är helt enkelt så tätt i väven att kvalstren inte kan tränga igenom tyget.

NOMITE

Detta bekräftas via NOMITE-certifieringen och du hittar NOMITE-logotypen på etiketterna.

Resten måste du själv bidra med: tvätt av sänglinne, rengöring och noggrann vädring gör livet besvärligt för de objudna gästerna.

Våra dunprodukter kan tvättas i 60°C (kvalster dör vid 55°C) och är därför allergenneutrala. Allergiker behöver alltså inte avstå från riktiga täcken.

Dun är ett enastående isoleringsmaterial och med sin låga vikt lämpar det sig ytterst väl som fyllning i täcken och kuddar. Fyllningens isoleringsförmåga kan mätas med hjälp av bärigheten, gåsdun med bärighet 825 är fantastiskt varmt, men fyllningen kan även utan problem användas i ett lätt och luftigt sommartäcke – man ska bara använda färre gram fyllning. Fjädrar utgör ett bra stöd i huvudkuddar – i synnerhet om man önskar en hög, fast kudde.

Vad är skillnaden mellan dun och fjädrar?

Hemligheten bakom dun

Det finaste, största och starkaste dunet härstammar från områden med stora skillnader i dag- och nattemperatur. Änderna har utvecklat en förmåga att hålla värmen under kalla nätter och samtidigt ha det skönt och behagligt under varma dagar – och det i samma fjäderdräkt.

Hemligheten hittar man i det skyddande fettskikt, typ lanolin, som bidrar till att fjädrarna är smidiga, tåliga och vattenavvisande, vilket bidrar till att sjöfåglar håller sig torra och varma.

Bara dun från Europa

Det bästa dunet får man från fullvuxna fåglar, har djuren dessutom levt under optimala förhållanden uppnår man en kvalitet med en bärighet på upp till 825 – från gäss. Fåglar som föds upp i mellanöstern behandlas som regel sämre, dessutom slaktas de när de är mycket unga. Resultatet blir dun av sämre kvalitet och färdiga produkter med kortare livslängd.

Billiga produkter innehåller som regel sämre dunkvalitet, så prisskillnaderna mellan olika butiker beror oftast på olika kvalitet på fyllningen. Som en följd av detta använder vi endast dun och fjädrar från noga utvalda leverantörer från Europa, för att få den bästa och fullständiga dun och fjädrar.
Läs mer om vår inställning till etik och djurskydd här.

Vad har dun och bärighet
att göra med din sömn?

Vad är bärighet?

Bärigheten anger dunets isoleringsförmåga och kvalitet. En hög bärighet innebär att dunet är lätt, luftigt och isolerar bra eftersom det innehåller mycket luft – det är just den stillastående luften i dunet som bevarar kroppsvärmen. Ju sämre kvalitet det är på dunet och ju fler fjädrar det innehåller, desto sämre bärighet och isoleringsförmåga. Bra råvaror kan, under förutsättning att de behandlas korrekt, bevara sin bärighet under många år.

Mätning av bärighet

Före 2019 mättes bärighet i en skala upp till 13, där 13 var den bästa och mest isolerande. Denna mätmetod har nu uppdaterats för att matcha den bärighet som är känd från sovsäckar och dunjackor. Förändringen innebär att det i framtiden kommer att finnas en ny bärighet på produkterna.

I framtiden kommer bärighet att mätas i en ny skala upp till 900. Även om bärighet nu kallas något annat är det exakt samma produkter i fråga.

Ett exempel på detta är en 90% europeisk myskand dun som tidigare hade en bärighet på 11. I framtiden har den en bärighet på 725. Men fyllningen (dun) är helt densamma.

Det kan vara svårt att hitta runt djungeln av olika märken och certifieringar på täcken och kuddar. På Ringsted Dun följer vi bara branschens högsta standard.

Lär dig mer om alla olika märken och certifieringar som du hittar på Ringsted Dun produkter.

Välj rätt certifieringar

Ringsted Dun

“Vi använder bara de högsta
standarderna i branschen”

VD - Steffen Rathcke

OEKO-TEX® STANDARD 100 Klass I

OEKO-TEX® STANDARD 100 är en internationell, frivillig kontroll av textilier – syftet är att minimera globala skillnader avseende miljölagstiftning och för att ha en gemensam utgångspunkt vid bedömningen av potentiellt hälsovådliga ämnen. OEKO-TEX® Association testar innehållet av kemiska ämnen som kan – eller misstänks kunna – skada kroppen.
OEKO-TEX® STANDARD 100 är indelat i fyra produktklasser, allt beroende på mängden tillåtna restkemikalier i den färdiga produkten. Klassificeringen framgår inte av märkningen, men Ringsted Dun har ändå valt att certifiera i enlighet med de strängaste kraven i klass I, vilket innebär att produkterna kan rekommenderas till barn under 3 år.
OEKO-TEX® STANDARD 100 Klass I-standarden har mycket låga gränsvärden gällande innehåll av bl.a.

  • Formaldehyd (kan orsaka allergi)
  • Tungmetaller (kan orsaka eksem, skada inre organ och centrala nervsystemet)
  • Pesticider (kan påverka nervsystemet, skada inre organ och fortplantningsförmågan

Oekotex®

Downafresh® greenLine

Downafresh® greenLine är din garanti för en ren kvalitetsprodukt som tillverkas i enlighet med de strängaste tvättkraven i Europa. Detta innebär att råa fjädrar tvättas tills de uppfyller de höga hygienkraven och sedan torkas vid mer än 100 ° C. Detta garanterar avlägsnande av: H5N1 (fågelinfluensa), keratin (våg från dun och fjädrar), bakterier, mögel, tvålrester och andra organiska rester.

Användare av varumärket Downafresh® greenLine måste regelbundet inspektera sina produkter av ett oberoende testlaboratorium för att säkerställa att hygieniska, rena och miljövänliga krav uppfylls. Endast rengöringsmedel bör användas för att bevara miljön och naturens fyllmedel.

Downafresh® greenLine

NOMITE

NOMITE kommer från engelskans – no mite – som direkt översatt betyder inga kvalster.

NOMITE är konsumentens garanti för att dunprodukten inte kan innehålla kvalster. Det fjäder- och duntäta tyget är så tätt i väven att kvalstren inte kan tränga igenom tyget.

Det är en seglivad myt att dun och fjädrar orsakar allergiska reaktioner, vetenskapliga studier pekar ut kvalster som den främsta orsaken till allergi i ett sovrum. Eftersom dunprodukter kan tvättas vid 60°C – just den temperatur som krävs för att döda bakterier och kvalster – kan även allergiker tryggt köpa dunprodukter. Kom ihåg att titta efter NOMITE-logotypen.

NOMITE

DOWNPASS

Märkningen DOWNPASS garanterar hög kvalitet och visshet om att det dun och de fjädrar som används som fyllnadsmaterial är etiskt framställda och kommer från noggrant kontrollerade och spårbara leveranskedjor. Dessutom övervakas alla produkters kvalitet av oberoende testinstitut.
Inget dun och inga fjädrar från levande plockning
Inget dun och inga fjädrar från produktion av gåslever
Fåglarna övervakas under hela uppfödningen
Dun och fjädrar är spårbara
Kvaliteten på dun och fjädrar testas

Det innebär att dun och fjädrar är spårbara och att fåglarna har levt ett ordentligt liv.

DOWNPASS

Dun och Fjädrar - Klass 1

Dun och fjädrar kan indelas i 3 klasser enligt EN12934-normen. Ringsted Duns produkter klassificeras enligt klass 1, vilket innebär att alla dun och fjädrar är nya och av högsta kvalitet.

De övriga 2 klasserna graderar kvaliteten nedåt. Om det inte finns någon ”klass” på varudeklarationen kan det handla om en klass 3-produkt. I denna klass tillåter man exempelvis 15 % begagnade dun (dun från ”gamla” kuddar/täcken) samt främmande material.

Kontrollera alltid att din produkt är märkt med ”klass 1” – då är du säker på att den innehåller nya, härliga dun.

Down and Feathers - Class 1

Nordic Swan Ecolabel

Vår OMTANKE serie är Svanenmärkt (Nordic Swan Ecolabel). Svanenmärkningen garanterar att:

  • Produkten är bland de minst miljöbelastande inom sin kategori
  • Det finns högt ställda krav på ämnen som är problematiska för hälsan

Kraven på miljömärkta produkter går längre än lagstiftningen. Svanenmärket reviderar sina krav med några års mellanrum. På detta sätt ser de till att nivån följer den allmänna utvecklingen.

Nordic Swan Ecolabel