Dansk kvalitet siden 1947

Ringsted Dun startede i 1947 med at producere dyner og puder, og har siden leveret god søvn til kunderne. Alle vores dyner og puder er produceret i Danmark, allergivenlige og fri for skadeligt kemi. Desuden indeholder de kun de reneste, nye europæiske dun af de bedste kvaliteter.

Historien om Ringsted Dun begynder i den lille by Ringsted. Det var her man i 1947 grundlagde Ringsted Fjerfabrik som et datterselskab af Ringsted Andels-Fjerkræslagteri (1932-1980), og formålet var at aftage dun og fjer fra slagteriet for at producere puder og dyner.

Mere end 75 år er gået, og i dag er Ringsted Dun et respekteret brand, kendt for at fremstille dyner og puder af højeste kvalitet. Vi nærer den dybeste respekt for vores håndværk og traditioner, og udvikler og forfiner vores produkter under hensynstagen til både dyr og mennesker. Læs mere om etik og dyrevelfærd her.

Sådan produceres Ringsted Dun dyner og hovedpuder

Produceret i Danmark

Alle dyner og puder fra Ringsted Dun er produceret i den jyske by, Lunderskov, Danmark. Det er vi er stolte af!

Det er danske hænder, der har lavet din nye dyne og pude fra inderst til yderst. For at sikre at kvaliteten forbliver den bedste, følges din dyne og pude gennem hele processen af vores kompetente medarbejdere.

Ved at købe produkter, der er Made in Denmark, er du med til at bevare og udvikle danske arbejdspladser, samt sikre ordentlige forhold omkring miljø, dyrevelfærd, menneskerettigheder og arbejdsforhold.

Desuden er det godt for miljøet og CO2 belastningen at have kortere transporttid fra fabrik til forbruger.

Ringsted Dun Made in Denmark

Ringsted Duns historie i årstal

Kvinde arbejder i Ringsted Dun og skaber Historie 1947

Ringsted Fjerfabrik grundlægges som et datter- selskab af Ringsted Andels-Fjerkræslagteri med det formål at aftage og videreforarbejde dun og fjer fra slagteriet.

Virksomheden voksede hurtigt, og var snart den næststørste i branchen

Ringsted Fjerfabrik overtager madrasfabrikken ROYAL. Madrasfabrikken flyttes til Ringsted, hvor der nu også produceres uldmadrasser, springmadrasser og sovemøbler.

Ringsted Dun Historie 1957
Ringsted Dun Historie 1970

Madrasproduktionen indstilles, og madrasfabrikken ROYAL nedlægges.

Fabrikken i Ringsted koncentrerer sig herefter om forædling af råfjer og produktion af dundyner og -puder.

Danpo etableres som en fusion mellem landets fire største fjerkræslagterier, herunder Ringsted Andels-Fjerkræslagteri.

Ringsted Fjerfabrik bliver dermed en del af koncernen.

Mand arbejder ved maskine på Ringsted Dun 1971
Ringsted Dun Historie 1980

Fjerkræslagteriet i Ringsted lukker, og der bliver nu fuldt ud fokuseret på forædling af indkøbte råfjer og produktion af dundyner og –puder.

Ringsted Dun sælges til DYKON A/S.

2003
Ringsted Dun 70 års historie

Ringsted Dun fejrer 70 års jubilæum.

Ringsted Dun Etik & Dyrevelfærd

“Etik og dyrevelfærd –
det er vores ansvar”

CEO - Ege Slettnes Møller

Etik og Dyrevelfærd

I vores verden er en god søvn altafgørende, men når det er sagt, kommer vi ikke sovende til vores produktion af hverken hovedpuder eller dyner. Gode kvalitetsdun og fjer spiller en stor rolle hos os, men det er ligeså vigtigt, hvor fyldet kommer fra. Sagt med andre ord: etik og dyrevelfærd er altafgørende parametre i vores virksomhed.

Først og fremmest stræber vi altid efter at være en ansvarlig virksomhed. Fra dun til kunde. Og fra leverandør til medarbejder. Det handler om at sætte barren højt. Det får man de bedste hovedpuder og dyner ud af – det er vores erfaring.

Hos Ringsted Dun arbejder vi derfor ganske frivilligt ud fra de skrappeste kvalitetsnormer – det kalder vi produktion under ansvar. Vi tjekker vores leverandører hele tiden, tester kvaliteten af dun og fjer på eget certificerede laboratorie, og bliver selv set efter i sømmene af andre 3- parts kontrolinstanser. Sådan har vi det nu engang bedst. Det betyder nemlig, at vi kan levere god kvalitet hele vejen – fra dun til dyne.

Her har vi listet de vigtigste indsatsområder op, så du kan se, hvordan vi håndterer netop etik og dyrevelfærd i vores produktion af kvalitetshovedpuder og -dyner.

Bedre dyrevelfærd

Hos Ringsted Dun går vi meget op i dyrevelfærd. Vi synes også, at det er en god idé at udnytte alle ressourcer fra de dyr, der skal slagtes. Derfor er de dun og fjer vi bruger et biprodukt fra fødevareindustrien, så intet går til spilde. Fyldet købes direkte fra slagterierne, og via omfattende overvågning er det muligt at følge alle vores sendinger fra start til slut. Derfor ved vi med sikkerhed, at alle vores dun og fjer udelukkende kommer fra Europa, hvor produktionen er underlagt den strengeste dyreværnslovgivning i verden.

Hos Ringsted Dun har vi en klar holdning til dyrplageri, som vi under ingen omstændigheder kan acceptere. Vores dun og fjer er et restaffald fra kødindustrien, der bliver forædlet til dyner og puder. Det vil også sige, at vores dun og fjer kommer ikke fra plukning af levende dyr. Alt vores fyld til puder og dyner kommer fra slagterier, så vi kan være sikre på, at fyldet ikke stammer fra fx levende gæs eller moskusænder – et område auditeret af 3. part for både vores og din skyld.

Ringsted Dun Etik & Dyrevelfærd

Større sporbarhed
- din garanti for at dyrene er korrekt behandlet

For dig som kunde betyder det, at du er garanteret, at dyrene er korrekt behandlet under både opvækst såvel som slagtning. Det synes vi, er vigtigt. For at kunne garantere og verificere, at vi overholder de europæiske dyrevelfærdsnormer, har vi indført et sporingssystem, der kan dokumentere, hvor vores fyld er købt, hvor råvarerne stammer fra, hvordan de er ankommet til virksomheden og hvorledes de er blevet anvendt.

Som dedikeret medlem af den tværfaglige organisation EDFA (European Down & Feather Association), er vi med til at fremme dyrevelfærden og forbrugernes interesser. Vi har dermed forpligtet os til at overholde et krav om sporbarhed og et adfærdskodeks, hvormed der sættes hårdt ind mod dyrplageri og såkaldt ”levende pluk”. Via systematisk registrering kan dunene spores helt tilbage til leverandøren, og oplysningernes rigtighed kontrolleres regelmæssigt af auditeret 3. part. Læs mere om vores indsats med at forbedre dyrevelfærden på EDFA’s hjemmeside: www.edfa.eu

Ringsted Dun Bæredygtighed

Mere bæredygtighed

Hos Ringsted Dun arbejder vi hele tiden for at reducere vores klimapåvirkning og dermed få en mere effektiv ressource udnyttelse. Store dele af vores produkter er lavet af bæredygtige og miljøvenlige naturmaterialer. I princippet kan du faktisk efterlade din Ringsted Dun dundyne i naturen, og den blive nedbrudt 100 % med tiden. Det anbefaler vi selvfølgelig ikke, at du gør, fordi vi går også meget op i en mere bæredygtig affaldshåndtering.

I vores produktion sigter vi også efter at blive mere bæredygtige. Vores forbrug af vand og energi varierer alt efter, hvor travlt vi har. Vi indfører løbende nye tiltag, som sikrer et lavere forbrug af blandt andet vand, naturgas og strøm. På den måde sikrer vi et endnu lavere CO2 forbrug.

Hos Ringsted Dun arbejder vi også målrettet med FN Verdensmål. Igennem vores medlemskab i amfori BSCI er vi med til at understøtte FN Verdensmål hos vores udenlandske leverandører og samarbejdspartnere med fokus på bl.a. ligestilling mellem kønnene og bedre arbejdsforhold og -vilkår.

Bedre arbejdsvilkår

I vores produktion af hovedpuder og dyner skal alle dyr have det godt. Det samme gælder for alle mennesker involveret. Naturligvis. Derfor er vi som dansk virksomhed medlem af amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en europæisk organisation der arbejder for at forbedre arbejdsvilkårene i den globale forsyningskæde.

amfori BSCI er baseret på et kodeks, der består af 11 punkter inden for sociale, etiske og miljømæssige forhold – en etisk forretningsadfærd indeholdende menneskelige og miljømæssige hensyn. amfori BSCI-deltagerne støtter dette kodeks, stræber mod forbedrede arbejdsvilkår og bekæmper børnearbejde, diskrimination og tvangsarbejde.

amfori BSCI er endvidere medlem af organisationen FNs Global Compact, der har til formål at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement og ansvarlighed. Du kan læse mere om amfori BSCI på: www.amfori.org

Ringsted Dun CSR